Xidmətlərimiz

Qumlama xidməti
Qumlama xidməti

Hidravlik işləri və servis xidməti
Hidravlik işləri və servis xidməti

Nasos və nasos ehtiyat hissələri
Nasos və nasos ehtiyat hissələri

Mexaniki avadanlıqların istehsalı və təmiri
Mexaniki avadanlıqların istehsalı və təmiri

Mancanaq dəzgahlarının və reduktorların təmiri
Mancanaq dəzgahlarının və reduktorların təmiri

Generator və Kompressorlarin servis xidməti
Generator və Kompressorlarin servis xidməti

Vintli nasoslarin təmiri və xidməti
Vintli nasoslarin təmiri və xidməti

Quyu qapaqlarının hazırlanması 
Quyu qapaqlarının hazırlanması 

Kənd təsərrüfat texnikalarının ehtiyyat hissələrinin istehsalı
Kənd təsərrüfat texnikalarının ehtiyyat hissələrinin istehsalı

Reduktorların təmiri və istehsalı
Reduktorların təmiri və istehsalı

Müxtəlif növ dişli çarxların hazırlanması
Müxtəlif növ dişli çarxların hazırlanması

Polad, Çuqun, Bronza, Aluminium əritmə
Polad, Çuqun, Bronza, Aluminium əritmə

Nasos və kompressorların təmiri
Nasos və kompressorların təmiri

İstənilən növ metal konstruksiyaların yığılması
İstənilən növ metal konstruksiyaların yığılması

Dərinlik nasoslarının təmir
Dərinlik nasoslarının təmir

Ştanq muftasının istehsalı və təmiri
Ştanq muftasının istehsalı və təmiri

Qazma qurğularının təmiri
Qazma qurğularının təmiri

Manifoldların istehsalı
Manifoldların istehsalı